Home  Links  Downloads  Sponsors  Contact  
 

Acties

‘Kan ik er wat aan doen’ ondersteunt kleinschalige projecten in diverse delen van de wereld.

Projecten
‘Kan ik er wat aan doen’ ondersteunt kleinschalige projecten in diverse delen van de wereld. De bouw van een weeshuis in Mozambique, de renovatie van een school voor blinden in India en het plaatsen van een dak op een kerk in de Dominicaanse Republiek. De projecten worden aangemeld en begeleid door mensen uit het netwerk van ‘Kan ik er wat aan doen’. Het persoonlijk contact met betrouwbare mensen ter plekke is een kernvoorwaarde in onze aanpak. Wij willen onze donateurs kunnen garanderen dat al hun donaties voor 100 procent goed besteed worden.
 
Selectiecriteria
Ieder initiatief dat erop gericht is de leefomstandigheden van minderbedeelde mensen te verbeteren, nemen wij serieus in overweging. Aanvragen toetsen wij onder meer op de volgende criteria.
 • Het gaat om een project met een duidelijk begin en eind.
 • Een goed projectplan: hieruit wordt duidelijk hoe de lokale bevolking profiteert van dit initiatief.
 • Is de continuïteit na het project geregeld?
 • Een persoonlijke relatie met de projectleider ter plekke.
 • Bereidheid tot 100 procent transparantie
 • Inbedding van het project in de lokale samenleving
 • (Indien mogelijk) Overdracht van kennis/ervaring naar lokale samenleving
 
Een project indienen?
Als je een projectvoorstel wilt indienen, kun je de volgende stappen volgen:
 1. Meld je idee aan bij een van de bestuursleden met behulp van het contact formulier. Je krijgt dan binnen een week een eerste reactie van ons terug via telefoon of mail.
 2. Vul het PAD (Project Approval Document) in; klik hier voor dit document.
 3. Stuur dit PAD – bij voorkeur samen met een helder projectplan – naar de secretaris van onze stichting: paul apenstaartje kanikerwataandoen.nl
 4. Na een eerste beoordeling nodigen we je uit je project toe te komen lichten en noodzakelijke afspraken te maken.
Transparantie en communicatie
We willen 100 procent transparant zijn naar onze donateurs en sponsors. Zij hebben er recht op om de ontwikkeling van projecten op de voet te kunnen volgen via onze website en nieuwsbrieven.
 

logo